Oprócz informacji o samych separatorach oraz sposobów ich serwisowania, postaramy się przybliżyć Państwu jakie obowiązki spoczywają na placówkach generujących odpady tłuszczowe. Pamiętaj! Regularne czyszczenie separatorów tłuszczu to obowiązek!

Adres

Maxi-Lux Separatory
Dobrzyniec, ul. Wawrzyniecka 78
05-340 Kolbiel, Polska
BDO: 000557924