Serwis separatorów tłuszczu

Dlaczego utrzymanie prawidłowego stanu separatora jest tak ważne?

W Pozwoleniu wodnoprawnym zawarta jest informacja o częstości serwisu separatora tłuszczu. Częstość jest uzależniona od wielkości separatora oraz od ilości emitowanych odpadów. Separatory tłuszczu serwisowane po terminie narażone są na szereg czynników które mogą uszkodzić separator i wytworzyć dodatkowe koszty obsługi tego narzędzia.

Ochrona środowiska

Bezpośrednim przeznaczeniem separatorów jest ochrona środowiska. Zgodnie z ustawą, podmiot generujący większą ilość odpadów tłuszczowych jest emitentem odpadów i musi w sposób właściwy zatroszczyć się o odprowadzenie tych odpadów poza system kanalizacyjny. Separatory tłuszczowe umożliwiają zatrzymanie tych odpadów w osadnikach, a w następstwie umożliwiają usunięcie odpadów z osadnika separatora, przez wyspecjalizowaną do tego celu jednostkę.

Bezpieczeństwo separatora

Regularny serwis separatorów gwarantuje funkcjonalne działanie pomp oraz swobodny przepływ wody. Separatory utrzymane w czystości obniżają koszty ich obsługi. Przy częstym serwisie, części wymienne separatorów funkcjonują sprawniej i rzadziej ulegają awarii, dzięki czemu można przeznaczyć dodatkowe środki z oszczędności, na inwestycje. Przy nieprawidłowo serwisowanym separatorze, tłuszcz gromadzący się w osadniku potrafi zasychać, co uniemożliwia jego łatwe odebranie podczas serwisu i dalsze zwiększenie kosztów jego obsługi.

Odprowadzanie odpadów

Odpady z separatora tłuszczu muszą być w odpowiedni sposób zutylizowane. Do tego celu służą wyspecjalizowane beczkowozy, umożliwiające dostęp do niskich podjazdów i garaży, gdzie często separatory tłuszczu są montowane. Zanim podejmiesz współpracę z podmiotem który będzie obsługiwał twoje separatory, sprawdź czy posiada stosowne uprawienia oraz dokąd odwozi odpady z twoich separatorów.

Jak serwisować separatory tłuszczu?

Serwisowaniem separatorów zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak SIDEX które posiadają stosowne zezwolenia od aparatów administracji Państwowej, na dokonywanie przeglądów oraz odprowadzanie odpadów z osadników. Każdy separator powinien posiadać swoją kartę/ książkę serwisową, w której znajdą się najważniejsze informacje dotyczące separatora tłuszczu oraz daty kolejnych przeglądów.

Adres

Maxi-Lux Separatory
ul. Dobrzyniec, ul. Wawrzyniecka 78
05-340 Kolbiel, Poland