Wymogi prawne stosowania separatorów tłuszczu

Na co powinien zwracać uwagę podmiot generujący odpady tłuszczowe?

W rozumieniu ustawy, podmiot wytwarzający odpady tłuszczowe powinien otrzymać stosowne Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie odpadów szkodliwych do instalacji kanalizacyjnej. Aby otrzymać stosowne pozwolenie od właściwego organu administracyjnego, należy sporządzić Operat wodnoprawny który składa się z dwóch części – opisowej, w której m-in określone są podstawowe informacje na temat charakterystyki działalności i części graficznej w której należy zaprezentować rodzaj oraz ilość emisji odpadów i przekroje techniczne urządzeń stosowanych do zapobiegania zanieczyszczeniom.

Co reguluje pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne reguluje częstość serwisu separatorów tłuszczu, czyli częstość z jaką konieczne jest wybieranie odpadów z separatora. W rzeczywistości jest tak, że separatory długo nie serwisowane są bardzo trudne do oczyszczenia i serwis takiego separatora może wydłużyć się, przez co mogą wzrosnąć koszty jego serwisowania. Pozwolenie wodnoprawne z reguły określa odpowiednie interwały czasu potrzebne do utrzymania separatora w odpowiednim stanie. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu swoich separatorów, ponieważ za niewywiązywanie się z Pozwolenia wodnoprawnego grożą opłaty karne.

Ustawa regulująca kwestie dotyczące wytwarzania odpadów

Obowiązek stosowania i przeglądu separatorów reguluje ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2002)

Adres

Maxi-Lux Separatory
ul. Dobrzyniec, ul. Wawrzyniecka 78
05-340 Kolbiel, Poland